facebook tracking

Vi levererar GULD!

​I ett prioriterat projekt inom Värme har Miljöingenjörerna Maria Norberg och Erik Torshage utrett vilken nivå Umeå Energis leveranser uppnår när det gäller certifieringen Miljöbyggnad 3.0. Glädjande besked: vi levererar Guld, den bästa nivån, på allt – fjärrvärme, fjärrkyla och el.​

Efterfrågan hos kunder

Då våra kunders intressen för att certifiera sina byggnader inom miljöbyggnad ökat ville Umeå Energi reda ut hur vi uppfyller kraven i den nyaste versionen miljöbyggnad 3.0. Detta genom ett projekt som för första gången uttalat säkerställer Umeå Energis nivå i certifieringen. Projektet startade direkt den nya versionen släpptes i maj 2017 och i onsdags höll Maria Norberg och Erik Torshage, båda miljöingenjörer, den sista sprintdemon där vi fick glada nyheter.

– Vi är tidigt ute med att säga att vi levererar Guld på allt vi gör vilket ser bra ut och framförallt känns bra. Vi har även fått bra respons internt, våra demos har väckt diskussioner vilket är jättekul, säger Erik.

Om miljöcertifieringen

Certifieringen Miljöbyggnad 3.0, som baseras på svenska regler, används mest av fastighetsägare vars byggnader då kan få betygen Guld, Silver eller Brons. Detta baseras på 16 indikatorer och Umeå Energis leveranser berör främst punkten "andel förnybar energi".  

– För att en nybyggnation ska få betyget Guld på den punkten ska minst 75 % av den använda energin vara förnybar och elen ska vara ursprungsgaranterad. 5 % ska dessutom vara flödande förnybar energi som är lokalt genererad och använd i byggnaden, t ex solceller. På befintliga byggnader ges alternativet att ersätta den delen med att 95 % av den använda energin är förnybar, berättar Erik.

Guld med Umeå Energi

En byggnads energiposter från Umeå Energi kan vara el, fjärrvärme och fjärrkyla. Vare sig en kund har en eller alla poster levererar vi alltid betyget Guld! Att t ex våra säljare nu kan visa på detta hoppas man ska kunna öka konkurrenskraften.

– Om en kund vill certifiera sig till miljöbyggnad Guld och vi inte uppfyller de kraven är det lätt för kunden att välja ett annat alternativ. Det är därför viktigt att vi är på tå och marknadsför oss. Ett aktuellt exempel är Balticgruppen som precis certifierar en byggnad där vi i ett skarpt läge nu kunnat säga "vi klarar Guld", säger Maria.

Framgång via samarbeten

För att komma fram till resultatet har Maria och Erik räknat, läst på, pratat med personer i branschen och internt. Tanken med Miljöbyggnad är att det ska vara ett enkelt system, men det har inte alltid varit helt lätt.

– Ibland så har man förenklat så mycket att systemsynen blir lidande, Umeå Energi och branschen i stort har jobbat aktivt med kriterierna i Miljöbyggnad 3.0 och det finns fortfarande mycket att göra gällande miljöcertifieringar för byggnader. Denna gång var det roligt att vi kunde uppnå ett så bra resultat och vi har även fått bra hjälp av Urban Lundström och Jonas Ström på Elhandel under projektets gång, säger Maria.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor