facebook tracking

Innovationsambassadör 2020

Scroll to content

INNOVATIONSAMBASSADÖR – 9 TJÄNSTER
Ta chansen att bli Innovationsambassadör hos oss – ett häftigt och unikt extrajobb under studietiden. I rollen både ger och får du inspiration samtidigt som du lär dig mycket och knyter värdefulla kontakter.  Genom människor som brinner för hållbar och nytänkande utveckling kan vi tillsammans skapa en bättre värld. Vill du vara med på den spännande resan och samtidigt ha ett av årets roligaste extrajobb?

VAD INNEBÄR EXTRAJOBBET?
Arbetet innebär regelbundna teamträffar med hela eller delar av gruppen som är våra Innovationsambassadörer. Varje träff leds av en Innovationsledare och har ett specifikt tema med ett tydligt syfte och mål, där vi provar olika metoder och arbetssätt. Förekommande arbetsuppgifter är idégenerering, prototyptestning, användartestning och deltagande i olika workshops och utvecklingsprojekt. Du omvärldsbevakar och trendspanar för att vara delaktig i att hitta morgondagens innovation. I rollen bygger du relationer inom arbetsgruppen samt med våra kunder, kollegor, konsulter och samarbetspartners.

VARFÖR SKA JAG SÖKA TJÄNSTEN?
Nya utmaningar kräver nya sätt att arbeta och nya kompetenser. Vi vill samla ett antal utvalda studenter från flera olika ämnesområden som kompletterar varandra och som vill innovera tillsammans med oss. Under några återkommande tillfällen under året får du vara delaktig i vårt innovationsarbete. Hela teamet av Innovationsambassadörer träffas en till två heldagar i månaden. Däremellan kommer det finnas möjlighet att delta i olika aktiviteter där ditt deltagande avgörs av vad du personligen har möjlighet att delta i. Därför kommer tidsomfattningen för extrajobbet att variera individuellt men det rör sig om maximalt 20 timmar per månad. 

ÄR DET HÄR DU? 
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av människor, beteenden, teknik, digitalisering och design – oavsett vad du studerar. Du är öppen för nya tankar och idéer, samarbetsvillig och drivs av tanken på en smartare, enklare och mer hållbar framtid för oss alla. 

KVALIFIKATIONER FÖR TJÄNSTEN
Du är student vid Umeå Universitet och antagen till pågående högskolestudier under hela 2020. 

ANSÖKNINGSTID OCH KONTAKT
Välkommen med din ansökan via jobb.umeaenergi.se senast 2020-02-10

Du väljer själv hur du vill göra din ansökan utifrån de format som vi har stöd för. Det kan vara alltifrån text, teckning eller film. 

För att skapa ett dynamiskt team fokuserar vi i första hand på dina drivkrafter och din problemlösningsförmåga. Du kommer därför att bli inbjuden till ett personlighetstest som skickas till dig via e-post så snart du slutfört din ansökan. 

För mer information kontakta gärna vår Innovationsledare Lars Mikaelsson, 070-559 39 58. Fackliga företrädare når du via vår växel, 090-16 00 00.

UMEÅ ENERGI
Umeå Energi AB är en energi- och kommunikationskoncern som utvecklar innovativa och hållbara lösningar för el, värme och bredband för och i samverkan med våra kunder. Vi är en ambitiös organisation med en tydlig vision och högt ställda mål i en framtidsbransch i snabb omställning.

___________________________________________________________________________________________________

INNOVATION AMBASSADOR - 9 POSITIONS
Take the chance to become one of our Innovation ambassadors – a cool and unique side job that parallels with your studies at Umeå University.

The work involves team meetings on a regular basis together with parts of the Innovation Ambassador team. Each meeting is led by an Innovation Leader and has a specific theme with a clear purpose and goal, where we try different methods. The work tasks are varied but include idea generation, prototype testing, user testing, participation in various workshops and development projects amongst others. Within this role you will have the opportunity to build relationships within the working group, as well as with our customers, colleagues, consultants and partners.

New challenges require new ways of working and new skills. Umeå Energi is committed to gathering a number of selected students from various subject areas that complement each other in the interest of promoting innovation. The entire team of Innovation Ambassadors will meet approximately one full day each quarter. In between these meetings, there will be opportunity to participate in various other activities and workshops. Therefore, the time span for the job will vary individually but involves a maximum of 20 hours per month.

We are looking for someone who is curious and interested in people, behaviors, technology,
digitization and design – regardless of what you study. As an applicant, you are open minded, friendly, cooperative and driven by the idea of a smarter, simpler and a more sustainable future.

You must also be a full-time student and admitted to ongoing university studies throughout 2020. In order to succeed well in the role, we require that you have exceptional verbal
and written communication skills in either Swedish or English.

We welcome your application via jobb.umeaenergi.se before the 10th of February. If you have any questions about the position, contact our Innovation Leader Lars Mikaelsson, 070-559 39 58.

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@umeaenergi.se
 • Andreas Andersson
 • Anton Södergren
 • Birgitta Granström
 • Clas Blomqvist
 • Elizabeth Eriksson
 • Emma Lundström
 • John Josefsson
 • Kjell Ekholm
 • Kristin Arvidsson
 • Linda Lundstedt
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor