facebook tracking
Carola Nilsson

Carola Nilsson

HR strateg – HR

 

"Det bästa är att jag jobbar strategiskt likväl som operativt. Det skapar en närhet till verksamheten."

På HR-avdelningen jobbar Carola tillsammans med sex kollegor för att stödja medarbetare och chefer i processer och aktiviteter kopplat till att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla personal. En stor del av Carolas arbete består av att stödja verksamheten genom att planera och genomföra de insatser som behövs, på kort och lång sikt. Det handlar om att skapa en bra arbetsmiljö där människor trivs och utvecklas.

– Anställda kan komma med sina frågor till vem som helst inom HR, och vi har alltid tystnadsplikt. HR är ett otroligt brett område, jag kan ha dagen planerad men är när som helst beredd att planera om. Trots bra arbetsmiljöarbete så kan allt hända, sker en arbetsplatsolycka så släpper jag allt. 

Carola berättar hur hon försöker att inte ha så mycket bokade möten så att hennes dörr alltid står öppen för medarbetar- och ledarstöd.

– Det roligaste med mitt jobb är när en medarbetare kommer i förtroende, då handlar det om att lyssna, fråga, bolla samt ge verktyg för att hjälpa dem att förstå det egentliga problemet. Oftast hittar de då lösningen själva.

Socionom i grunden

Carolas arbete innefattar även ansvar för övergripande koncernutbildningar, arbetsanpassning och rehabilitering, kompetensanalys, kompetensförsörjning, hon är redaktör på intranätet och är med i krisstödsgruppen.

– Det är spännande med variation! Just nu jobbar jag med allt utom lön, pension och rekrytering.

Inom HR idag är personalvetare en vanlig utbildningsbakgrund men du kan också vara exempelvis socionom, som Carola. Innan hon kom till Umeå Energi 2011 har hon bl. a jobbat som kurator, arbetsvägledare, beteendevetare och karriärcoach. Från att tidigare ha arbetat på konsultbasis så är HR-arbetet idag internt vilket ställer andra krav.

– Det är en balansövning att arbeta konsultativt till chefer men även vara en form av ”interncontroller” utifrån ledningens mål för personalarbetet.  

Det pratas om en resa

– Sedan jag började har vi gjort en resa från 280 till ca 400 anställda och stora förändringar har skett i organisationen. Det gör mig stolt att vara delaktig i hur Umeå Energi utvecklas, hur vi hittar nya lösningar för att komma vidare. Jag sökte mig också till Umeå Energi för att jag hört att det skulle vara ett innovativt företag som vill framåt, och vi ”reser” fortfarande.

Carola berättar att den största utmaningen framöver är kompetensförsörjningen, att ha rätt kompetenser, rekrytera rätt men också att utveckla befintlig personal, allt för att fortsätta vara en lönsam och bra arbetsgivare även om tio år. Det är just ”resan” och variationen av uppdrag som gör att Carola trivs.

– Min största skräck är att hamna i ”så här har vi alltid gjort”. Men möjligheter till utveckling finns, vi är ständigt under förändring och det finns inga färdiga lösningar. Umeå Energi rankas som en attraktiv arbetsgivare, vi har bra utvecklingsmöjligheter, jag trivs med kollegorna och jag kan vara med och påverka.

Så förklarar jag mitt jobb för ett barn: ”Jag jobbar med att hjälpa människor som jobbar.”

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@umeaenergi.se
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor