facebook tracking
Maria Nordberg

Maria Nordberg

Miljöingenjör – Värme

Maria ser till att hållbarhet och affärsnytta går hand i hand

Den ena dagen analyserar Maria Nordberg aska, den andra formulerar ansökningar och förmedlar myndighetskontakter. Däremellan har hon alltid full koll på de lagar och regler som påverkar Umeå Energis verksamhet, och utgör således ett stöd i frågor som rör miljö och hållbarhet för affärsområdet Energilösningar.

Rollen som miljöingenjör är minst sagt varierad. Det är också det som Maria uppskattar allra mest med sin roll – möjligheten att styra sin vardag med ett stort mått av frihet under ansvar.

– Som miljöingenjör behandlar jag både små matematiska detaljfrågor till omfattande strategiska frågor som gör skillnad i ett större samhällsperspektiv. Att arbeta på ett tvärvetenskapligt sätt passar verkligen mig som person. Att lämna in rapporter och tillstånd på rätt sätt och i rätt tid är otroligt viktigt, blir det fel kan det få stora konsekvenser. Det ansvaret stimulerar mig mycket i min vardag.

Just nu arbetar Maria som projektledare för en ny satsning på cirkulär ekonomi – en vision inspirerad av naturens kretslopp. Projektet syftar till att Umeå Energi ska ta ansvar för en hållbar framtid. För oss innebär det bland annat att vi ska minimera utsläpp och optimera resurser till att göra största möjliga verksamhetsnytta.
– För att lyckas måste vi arbeta på bred front. Just nu så håller vi på att se över hur vi kan använda restprodukter från verksamheten. Ett exempel skulle kunna vara att ta vara på spillvärme från olika verksamheter så att överskottsvärmen används direkt i fjärrvärmenätet istället för att skickas ut i luften och gå förlorad. Satsningen på cirkulär ekonomi är bra både för miljön och för den ekonomiska hållbarheten, och det långsiktiga målet är att hållbarhet och affärsnytta ska gå hand i hand.

Utöver rollen som miljöingenjör ansvarar Maria också för rundvandringar i fjärrvärmeanläggningen vid studiebesök.
– Hit kommer både lågstadieklasser och pensionärsgrupper från hela världen för att lära sig mer om vår produktion, då är jag en av personerna de träffar och får gå omkring med. Det uppdraget är lite av en extragrej jag gör på sidan av min ordinarie roll. Det är otroligt givande att få direkt input kring hur omgivningen och allmänheten betraktar Umeå Energi, det ger oss bra feedback på ett avslappnat sätt. Det här uppdraget passar mig som gillar att möta människor.

Efter en månad som fast anställd på Umeå Energi fick Maria en unik möjlighet – att följa med till Zimbabwe för att undervisa i hållbar utveckling. Resan var en del i ett treårigt SIDA-projekt, vars syfte är att stärka kvinnors ställning på landsbygden genom att arbeta med bland annat jämställdhets- och hållbarhetsfrågor.
– På plats fick jag möjlighet att visa hur man genom att stapla gamla tegelstenar ovanpå varandra kan bygga en vedspis som under rätt förutsättningar kan minska vedåtgången med hela 60 procent. Det kändes otroligt givande att få presentera lösningen, det gjorde både mig och de deltagande kvinnorna väldigt glada.

Utbildning: Miljö och hälsoskyddsprogrammet, Umeå universitet, examen 2014.
Så hamnade jag på Umeå Energi: Under min universitetsutbildning gjorde jag fem veckors praktik på Umeå Energi. Därefter blev jag erbjuden sommarjobb, och när det senare kom ut ett vikariat så fick jag möjligheten att hoppa på det. Kort därefter blev jag tillsvidareanställd. Jag upplever verkligen att Umeå Energi värnar om att behålla kompetens och låta individer utvecklas inom bolaget. Det är något jag uppskattar väldigt mycket. Visar du framfötterna och visar att du vill, vågar och kan så finns det plats för dig också!

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@umeaenergi.se
  • Andreas Andersson
  • Anton Södergren
  • Birgitta Granström
  • Clas Blomqvist
  • Elizabeth Eriksson
  • Emma Lundström
  • John Josefsson
  • Kristin Arvidsson
  • Magnus Stenvall
  • Magnus Torrkulla
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor