facebook tracking

Lära känna framtidens medarbetare

Foto: Arbetsmarknadskunskap

Umeå Energi är aktiv partner i Arbetsmarknadskunskap, ett projekt som drivs av arbetsgivare för att motivera elever att göra genomtänkta yrkes- och studieval. 

– En bra möjlighet för oss att inspirera fler att välja energibranschen, säger Helena Botold, HR-strateg på Umeå Energi. 

Arbetsmarknadskunskap startade 2017 och finns idag från Västerbotten i norr – här i Handelskammarens regi – till Skåne i söder. Målet är att skapa en mer balanserad arbetsmarknad och förbättra förutsättningarna för arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Målgruppen är högstadie- och gymnasieelever som deltar i dialog kring framtida studie- och yrkesval, där även föräldrar och lärare involveras. Både arbetsgivare och myndigheter bidrar med information och ekonomiskt stöd.

När Umeå växer mot 200 000 invånare år 2050 spelar infrastrukturen en viktig roll. Digitalisering och energiomställning av samhället kräver ny kunskap och nya lösningar inom flera områden. Energibranschen kommer fortsatt att sysselsätta många människor.

– Genom Arbetsmarknadskunskap kan vi lära känna framtidens medarbetare redan i klassrummen och får därigenom möjlighet att påverka könsstereotyperna som fortfarande finns inom teknik- och energibranschen, säger Helena Botold.

Påverka yrkesvalet
Umeå Energi har varit med sedan starten, är medfinansiärer, deltar vid teknik- och energiföreläsningar och evenemang som Teknikbussen. Via Arbetsmarknadskunskap får Umeå Energi en naturlig ingång till skolan som man inte har annars.

– Förhoppningsvis kan vi genom vårt engagemang hjälpa eleverna i deras studie- och yrkesval. Många av dem känner inte till vilka yrken och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Därför är samarbeten som Arbetsmarknadskunskap viktiga för oss och för Umeåregionen när det gäller långsiktig kompetensförsörjning, säger Helena Botold.

Nå ut till unga tjejer
Energibranschen behöver bredda sin rekryteringsbas och intressera fler kvinnor. Som ett led i detta arrangerades Teknikbussen, där tjejer i högstadiet fick åka runt och göra studiebesök på olika företag med teknikinriktning.

– Ett jättebra arrangemang som gav intressant inblick i verkligheten för tjejerna och även var givande för företagen som fick veta hur ungdomarna tänker om dagens arbetsmarknad, säger Helena Botold.

Hon konstaterar att Arbetsmarknadskunskap är ett långsiktigt arbete och en av flera åtgärder som krävs för att öka intresset bland unga för teknik- och energibranschen.

– Men det är definitivt ett steg åt rätt håll. Det är underskattat att arbeta med både lärare och föräldrar i anslutning till eleverna. Sedan är Handelskammarens kommunikatörer väldigt bra på att prata övertygande och inspirerande med eleverna.

Foto: Helena Botold, Umeå Energi

Välkommet avbrott
Mattias Wahlberg och Amelie Karlsson är kommunikatörer på Arbetsmarknadskunskap, som under tre år hunnit bli ett naturligt inslag på skolorna i både Umeå och kranskommunerna. Utvärderingarna som görs efter varje tillfälle visar att eleverna är nöjda.

– Vi når fram, lyckas få deras förtroende och presenterar något som de har nytta av. Vi har till exempel fått höra att utan våra besök hade jag inte valt den utbildning jag gjort, säger Mattias.

– För många elever blir våra besök ett välkommet avbrott i vardagen, vi får deras intresse snabbt, bland annat för att vi har andra erfarenheter att dela med oss av än lärarna, säger Amelie.

Foto: Amelie Karlsson & Mattias Wahlberg, Arbetsmarknadskunskap

Normer sätts hemma

Mattias och Amelie konstaterar att många normer som rör arbetsmarknaden sätts redan hemma. Därför är det viktigt att de som kommunikatörer även finns med på föräldramöten och berättar om dagens arbetsmarknad och könsstereotyper.

– Det är ju till exempel häpnadsväckande att 97 procent av dem som går elektrikerutbildningen idag är män, menar Mattias.

– Antalet ingenjörer på universitetsutbildningarna blir fler, så det går framåt, men det finns massor kvar att göra för att arbetsmarknaden ska bli mer balanserad, understryker Amelie.

De beskriver Umeå Energi som en viktig och engagerad partner.

– Att ha med dem på skolorna som ambassadörer och föreläsare är väldigt viktigt för oss, det ger en fördjupad insyn i branschen för eleverna, säger Mattias.

– Nu sätter pandemin stopp för mycket, men förhoppningsvis kan vi bredda samarbetet ytterligare med Umeå Energi framöver och till exempel köra fler arrangemang som Teknikbussen, säger Amelie.

Läs mer om vår relation med skola och studenter
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor