facebook tracking
Avdelning

Ledning

Connect

Vårt uppdrag
Vi verkar för att skapa förutsättningar för välmående, engagerade och kompetenta medarbetare. Genom ett konkret uppdrag och tydlig målstyrning, med stort förtroende för varje individ, pekar vi ut riktningen och stödjer en inkluderande arbetsplats där alla kan nå sin fulla potential.

Vårt ansvar
Vi ansvarar för att leda arbetet med att förverkliga Umeå Energis vision. Genom samarbete, tydliga mål, strategier och uppföljning säkerställer vi koncernens resultat och framgång.

Vårt ledarskap kännetecknas av mod, engagemang, affärsmässighet och utveckling. 

Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor