facebook tracking

Elkraftsingenjörer eftertraktade på arbetsmarknaden

I bild: Jan Eriksson, vd Umeå Energi Elnät och Kristoffer Bylund, driftingenjör Umeå Energi. Foto: Andreas Nilsson.

Kristoffer Bylund, Umeå, gick ut Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik (HING) 2018 – och fick jobb direkt. Idag är han driftingenjör på Umeå Energi.

– En bra utbildning som gav mig arbete i en intressant bransch där det händer mycket, säger han.

Umeå Energi är sedan 2011 med och sponsrar utbildningen, som bygger på ett nära samarbete med flera aktörer som bidrar till innehållet genom föreläsningar, projektuppdrag, praktikplatser och ex-jobb. Behovet av elkraftingenjörer med specialkunskaper ökar och arbetsmarknaden är god. Umeå Energi kan till exempel erbjuda en framtida arbetsplats för elkraftsingenjörer, som bland annat driftingenjör, projektledare och anslutningsingenjör.

Jobb första sommaren
Kristoffer Bylund är ett utmärkt exempel på hur eftertraktade elkraftsingenjörer är på arbetsmarknaden. Han fick sommarjobb på Övik Energi redan efter första året på utbildningen, gjorde sedan ex-jobb och praktik på Umeå Energi och fick arbete där direkt efter sista året. Idag är han driftingenjör på Driftcentralen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att åtgärda strömavbrott och att planera jobb och olika projekt kopplade till elnätet. Just nu exempelvis ett spänningshöjningsprojekt där 40 kilovolts-stationer byts ut till stationer med 130 kilovolt.

Jag trivs jättebra, gillar verkligen mixen av dagtidsveckor och skiftjobb och att jag både sitter vid datorn och arbetar ute på fältet.

Kristoffer Bylund Driftingenjör

Bransch i snabb utveckling
Att HING är en distansutbildning passade Kristoffer Bylund bra eftersom han hade småbarn då studierna påbörjades. Trots att klasskamraterna inte sågs fysiskt mer än en gång per termin tycker han att det blev bra sammanhållning.

– När vi sågs bodde vi, jobbade och åt tillsammans under flera dagar, så vi blev rätt tajta. Vi pluggade mycket tillsammans på distans också inför tentor. Jag knöt många kontakter som jag har kvar fortfarande.

Han ser det som en fördel att utbildningen har resurser. Till exempel fick alla studenter ett labb-kit – som bland annat innehöll ett oscilloskop – för att de skulle kunna praktisera ellära hemma samt resa och boende betalt under terminsträffarna.

Kristoffer Bylund menar att det är en utbildning med bra kurser som är anpassade efter kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Den gav honom en stabil grund att stå på i en elkraftsbransch i snabb utveckling.

– Det händer jättemycket hela tiden, bland annat inom omställningen till ett fossilfritt samhälle, och det är spännande. Det finns också stora valmöjligheter. Nu är jag på ett energibolag men många elkraftsingenjörer blir också konsulter eller jobbar med elproduktion, till exempel på vattenkraftverk.

Gett tydliga resultat
HING startade 2011 av energiföretagen i Sverige i samarbete med de tre nordligaste universiteten för att åtgärda bristen på elkraftsingenjörer. Jan Eriksson, vd för Umeå Energi Elnät, har varit delaktig från första början.

Utbildningen har gett tydliga resultat, många duktiga personer har utexaminerats och snabbt fått anställning.

Jan Eriksson vd Umeå Energi Elnät

Att Umeå Energi har ett nära samarbete med HING och hjälper till med bland annat ex-jobb och projektarbeten ser Jan Eriksson som en stor fördel. Det innebär att bolaget har bra koll på utbildningens nivå och vilka som går där, vilket underlättar i rekryteringen av nya elkraftsingenjörer. Han ser utbildningen som en viktig del i ett stort och långsiktigt arbete.

– Umeå Energi måste hela tiden arbeta hårt för att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Konkurrensen om kompetenta medarbetare kommer hårdna framöver, bland annat för att arbetsmarknaden nu öppnar sig mer när distansarbete möjliggörs i större utsträckning och för att omställningen till 100 procent förnybar energi pågår för fullt. 

Sök till utbildningen! Anmälan öppen 15 mars till 15 april 2021
Läs mer om vår relation med student och skola
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor