facebook tracking

Umeå Energi delaktiga i populär kurs i tjänstedesign

I bild ovan: Linda Bresäter, kursansvarig och tf prefekt Designhögskolan & Ville Lintamo, tjänstedesigner Umeå Energi. Foto: Andreas Nilsson

Ville Lintamo och Martin Hanberger från Umeå Energi har under hösten varit föreläsare och handledare i en kurs i tjänstedesign som Designhögskolan haft för studenter på Handelshögskolan.  

– Det var berikande och gav insikter i hur unga tycker och tänker, säger Ville Lintamo, tjänstedesigner.  

Tjänstedesign innebär att planera och organisera människor, infrastruktur, kommunikation och andra komponenter kring en tjänst för att höja kundens upplevelse av tjänsten. Området har vuxit snabbt hos företag, organisationer och myndigheter de senaste åren. 

Förstå kundens vardag

– Tjänstedesign handlar mycket om att förstå kundens vardag, därigenom kan man utveckla tjänsten så att den underlättar för kunden. För oss som energibolag kan det till exempel vara att förstå vad kunden går igenom i sin nya bostad vid en flytt eller när första fjärrvärmefakturan kommer, förklarar Ville Lintamo, tjänstedesigner på Umeå Energi sedan tre år tillbaka.

Han konstaterar att många energibolag varit dåliga på tjänstedesign genom åren men att det sedan elmarknaden avreglerades skett en förändring.

– Omvärlden springer på och idag jämför inte kunderna kundupplevelsen med andra energibolag utan med andra företag som de integrerar med i vardagen, till exempel Apple eller Google. Bra kundupplevelser skapar lojalitet och bättre affärer. Det är också roligare att jobba på ett företag som har nöjda kunder.  

Göra många intervjuer

Tjänstedesign-kursen går studenter från Handelshögskolan på Designhögskolan inom sin inriktning Service Management. Under kursen får de lära sig grundläggande tjänstedesign, metoder och verktyg. Ville Lintamo och Martin Hanberger, designledare på Umeå Energi, höll en inledande föreläsning om vikten av en god kundupplevelse för affären och hur man med designmetoder kan skapa bra kundupplevelser. De handledde också studenterna under deras projekt samt medverkade under presentationerna av projektarbetet.

– Vi tryckte mycket på att man måste vara nyfiken på sina kunder och interagera med dem. När man skapar en ny tjänst är det viktigt att inledningsvis göra många intervjuer med kunder, lära känna dem och även testa den tilltänkta lösningen med dem. Kursen fick positiv respons och goda betyg och det var värdefullt för oss att komma ut och ta del av studenternas tankar och idéer, berättar Ville Lintamo.

Lyckat samarbete

Linda Bresäter, kursansvarig och tillförordnad prefekt på Designhögskolan, är nöjd med Umeå Energi-samarbetet.

– Det var lyckat på alla sätt och vis. Värdefullt att få input från yrkeslivet från ett lokalt företag som arbetar medvetet med tjänstedesign. Umeå Energi jobbar också mycket med hållbarhet och just hållbarhet hade vi som en röd tråd på kursen. Sedan vet jag att studenterna gav Ville och Martin nya perspektiv som de tar med sig.

På Designhögskolan ser man tydligt hur intresset för området tjänstedesign har ökat och också hur kunskaperna i ämnet har utvecklats.

– Det finns en annan medvetenhet idag om hur viktigt det är att utveckla tjänster som kunden utan problem kan gå igenom från början till slut. Alltfler tar ett helhetsgrepp och undersöker vad i tjänsten som skapar värde för kunden. I det ligger också att tjänster idag skapas tillsammans med kunden i högre utsträckning.                                             

Exempel från verkligheten

Julia Månsson var en av deltagarna på kursen, där de fick jobba utifrån frågeställningen: Hur kan vi underlätta för studenter att göra hållbara val i vardagen?

– Vår grupp tog fram ett förslag på en ny typ av pantmaskin som skulle göra studenterna mer motiverade att återvinna. Umeå Energis inslag på kursen var bra för att de var konkreta och visade hur tjänstedesign används ute i verkligheten. 

Läs mer om vår relation med student och skola
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor