facebook tracking

Höga krav på arbetsmiljön under pandemin

På grund av pandemin ställs extra höga krav på arbetsmiljön under underhållsstoppen. Snabbtester av sjukvårdspersonal två gånger i veckan, hygienzoner som avgränsar antalet personer på olika ytor och krav på munskydd är några exempel på specifika insatser.

– Vi trodde att det skulle bli en del sura miner ute på anläggningarna kopplat till de utökade åtgärderna, men alla är medvetna, engagerade och gör sitt bästa för att öka säkerheten, säger Andreas J Andersson, arbetsmiljösamordnare.

Buildings and Artwork-EDIT-11.JPG


De stora underhållsstoppen på Dåva och Ålidhem under april, maj och juni är ett jättemaskineri där allt är planerat in i minsta detalj. Runt 30 team är igång samtidigt för att få allt att fungera. Arbetsmiljöarbetet är givetvis inget undantag. Det ska implementeras i alla led – och med fler inslag i år än tidigare på grund av pandemin.

 

Det är väldigt många människor som rör sig på anläggningarna under stoppen, dels Umeå Energis egna medarbetare men också utomstående entreprenörer från andra delar av Sverige och utlandet.

– Häromdagen gjorde 130 personer antigen-tester (covid-19-snabbtester) innan de gick in på arbetsplatsen, men totalt är det många fler än så involverade. Att upprätta rutiner och checklistor och liknande får vi ofta göra på flera språk.

områden_baracker.png

Skyddsronder varje dag

 

Andreas J Andersson är ny på sin post, som är inrättad på HR-avdelningen. Han har tidigare bland annat varit projektledare på Umenet och skyddsombud. Genom att vara med på underhållsstoppen under pandemi-tid kastas han in i hetluften direkt.

– Men Umeå Energi har arbetat noggrant och medvetet länge med arbetsmiljöfrågor, så det finns ett stort kunnande och hög medvetenhet i organisationen och det känns tryggt.

Nytt för i år på stoppen är att en central arbetsmiljöresurs är på plats två timmar per dag bland annat för att medverka på skyddsronderna, något de som styr produktionen har önskat. Förutom att vara fysiskt på plats på Dåva är Andreas också resurs för arbetsmiljöfrågor i övriga delar av verksamheten.

– Större samordning och involvering ska ge en säkrare arbetsmiljö. Jag är på plats fysiskt och gör riskbedömningar, men deltar även i en hel del digitala möten.

Batteri med åtgärder

På grund av pandemin har det tillkommit ett helt batteri med nya åtgärder när det gäller arbetsmiljön. Alla som ska arbeta inne på Dåva kopplat till stoppen ska alltid först reflektera över sitt mående och fylla i den dagliga symptomlistan för covid-19. Om de har symptom ska de stanna hemma. Sedan görs också en riskbedömning innan man får gå in på anläggningen.

Snabbtester, så kallad screening eller antigentester, genomförs av sjukvårdsutbildade externa resurser två gånger i veckan för att säkerställa att man inte bär på covid-19. På Dåva finns hygienzoner, i dessa får extern personal som arbetar med underhållsstoppen inte vara, externa entreprenörer fikar, äter lunch och byter om i ett nyetablerat barackläger. Tider är upprättade för när entreprenörerna fikar och äter för att minska trängsel, antalet platser i matsalen och fikarummen är begränsat och inga fysiska möten får ske i konferenslokalerna. Vidare får det högst vara två personer i hissarna och det är krav på munskydd, skyddsglasögon och hjälm – redan från parkeringen.

Andreas AnderssonStort engagemang

– Allt flyter på otroligt bra, över förväntan. Det känns som att alla vill vara med och bidra och känner en glädje i att skapa en säker arbetsmiljö under svåra förhållanden. Det finns stor respekt för arbetsmiljöarbetet.

Som ett av många bra exempel på engagemanget nämner Andreas ett initiativ av Umeå Energis byggarbetsmiljösamordnare för projektet, Kristofer Olofsson. Vid första stoppet på Dåva kallade han olika konstellationer av entreprenörer och egen personal att medverka i skyddsronderna.

– Detta bidrar till ett öppnare klimat, större förståelse och en transparens i hur vi alla arbetar med arbetsmiljön för varandra.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor