facebook tracking

Umeå Energi nu auktoriserade inom energieffektivisering

Marie Näslund.jpg

- Ett kvitto på att vi ligger i framkant i utvecklingen och en garanti för våra kunder att de får högkvalitativa tjänster, säger Marie Näslund, produktspecialist (bilden).

Auktoriserade av Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

EEF har i samråd med branschen tagit fram en auktorisation på företagsnivå för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning. Syftet är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade projekt inom området. Idag är åtta företag auktoriserade i Sverige, fyra av dem är energibolag. EEF jobbar nära Energimyndigheten och Energiföretagen i Sverige och auktorisationen ger många fördelar. 

– Kunder som vill energieffektivisera vänder sig ofta till EEF och då är det en fördel att vara auktoriserad, vi hamnar högre på upp på listan över alternativa leverantörer. Eftersom vi är med i branschorganisationen får vi möjlighet att påverka och delta i utvecklingen av branschstandarder, ett stort kontaktnät, den senaste informationen och inblick i framtida regelverk, berättar Marie.

Säkerställer hög kvalitet

Auktorisationen är uppbyggd av fyra delar: uppförandekod (samordning och helhetssyn, tillämpning av metoder, kommunikation, lagar och regler), redovisning av kompetens och beroendeställning, checklistor för valda produkt- eller tjänsteområden och energieffektiviseringsnämnden (säkerställer hög kvalitet på innehållet).

Processen för att bli auktoriserade ser ut som följer: ansökan skickas till EEF, behandlas av nämnden, EEF:s styrelse godkänner ansökan, utbildning genomförs och företaget auktoriseras. Varje år genomförs en kontroll av de auktoriserade företagen.  

– Auktoriseringen innebär att vi har ögonen på oss och måste leverera hög kvalitet, vilket är inspirerande, säger Marie.

Jobbar enligt standard

Umeå Energi har byggt upp sitt arbete med energitjänster kring standarden SS-EN 16247. Standarden appliceras på alla olika energitjänster i portföljen och är en kvalitetsgaranti. Den ger en tydlig och metodisk process, noggrann dokumentation och visar också hur kunden ska involveras.

Umeå Energis energitjänster anpassas utifrån kund och är inte geografiskt bundna till Umeåregionen. Ett aktuellt exempel är Martinsons i Bygdsiljum där Umeå Energi skapat ett stabilare flöde i sågverkets värmepannor.

– Hela Umeå Energi utvecklas allt mer mot att bli ett tjänsteföretag och där är auktorisationen inom energieffektivisering en viktig pusselbit, säger Marie.

Lediga jobb

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på Umeå Energi?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor